Even-gekeken in mijn oude doosjes..

Advertenties

Ziekentransport [1915]

 Voordat het  Ziekentransport gemotoriseerd werd.  werden    zieken  ook  wel

per fiets  of paard en wagen   vervoerd,een  zekere  huisarts , vond deze fiets brancard  uit. Zo kon  een zieke redelijk eenvoudig vervoerd  worden .als het  regende werd er een  klein tentje  bovende  liggende zieken  gespannen ,zodat hij  wel  droog bleef..Met  deze fietsconstructie was  het  zelfs mogelijk  om  met drie fietsen  aan elkaar  gekoppeld,,met  twee twee brancards ertussen, te fietsen ,,  Rond  1915 ,, verschenen in de  stad de eerste  gemotoriseerde Ambulances,,deze auto”s waren   nog niet  voorzien van vering  en schokdempers.. Het  was de  bedoeling  om zo snel  mogelijk  bij het zieken huis aan  te   komen , Hoe  de   zieken  er na  de rit  aan toe  was..  dat werd  minder  belangrijk  gevonden ..  1915

Avanti bus 1920

 Avanti bus   1920,In de  jaren  twintig ontstonden  vele particuliere– De  zogenaamde ” wilde” busdienste. De  concurrenti was  enorm. De provincies probeerde daar een  einde aan  te  maken  door op bepaalde trajecten vergunningen   te  verstrekken  en de gemeente wezen de begin- en  eind punten  van de   routes aan .Halverwege  de jaren   dertig  werden  alle vergunningen  door de  overheid verstrekt  Bedrijven kregen  toen  alleen  een streek vervoervergunning als   ze groot genoeg  waren ,  Avanti  N .V.was  een  maatschappij die een   geregelde vervoersdienst tussen  Amstedan – en Den haag onderhield. Voor een  retourtje kon je heen en weer  voor  de som  van   f 2.25

Overgrootvaders-anno 1892

De 2 opaatjes zittend voor baken kruijerdamzeweg, vdpanne..

Dit  zijn  twee opa’s . van de  panne  rechts zittende met buurman van peenen.

 
geweldig leuk om,  te  zien  anno  1892  het baken bestaat nog steeds  het is nu  een  camping  geworden
ze woonde  op  de  kruijerdamse weg  nummer..10 daar woonden  twee.  famillies  van  de  panne  ,mijn opa  hete izaak. en had 4 dochters  en een  zoon  wim. het koepeltje  staat  er ook  nog  steeds,,wel leuk om  te  zien toch

Scharendijke te zeeland..

Druk bezig op het land het binnen halen van het gewas..

deel ! oude ansichten van scharendijke..

Er zijn 2 boekjes gedrukt .van daar uit heb ik de fam,er in zien staan..
Allemaal bekende van de famillie – nu allen overleden ..
Het dorps plein te scharendijke,,
fam heeft hier op school gezeten Anno 1920
schoolklas Anno 1920
fietsen winkel anno 1920
schoolklas anno 1920 scharendijke,,
De suikerbieten rooien .met kruiwagens anno 1912.
Duinen zee kust te scharendijke,,
het koepeltje. met mooi uitzicht. voor kustbewaking..

Molen te scharendijke bij Elkerzee.

Als m,n molen niet wil draaien staar

ik  droevig in het rond,want ik  verblijd me als” t wil  waaien ,

uit  het heldere hemelrond.–

Dan  sta ik op des  morgens vroeg ,en steek me  haastig in de  kleren,

want bang ben ik niet voor t” gezwoeg,

nee dat zal mij niet deren .—

Ik steek m.n molen dan in  t” zeil. en geef goed acht ook  op de lucht,

want alle winden   geeft geen  heil, uit dankbaarheid slaak ik een zucht—

dan  gaan  de  stenen aan t’draaien  de builsteen loopt ook mee, de noordenwind die is gaan waaien  ,kom jongens, de zaak die is geree!

jaar 1917..